Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horoszkóp - Születésed naptári napja szerint 16 - 31

 

 

szammisztika.jpg

 

 

Akik valamely hónap 16.jpg.-án születtek.

TARTÓZKODÓAK, ÓVATOSAK és BEFELÉFORDULÓK.

Csak nehezen képesek kifejezni érzelmeiket, gondolataikat.

Inkább visszahúzódnak önmagukba, mintsem, hogy esetleg nehéz helyzetbe kerüljenek.

Nehezen tudnak szeretetet, kedvességet adni is. elfogadni is. Gyakran rosszkedvűek, elégedetlenek, ha a többiek nem felelnek meg az általuk felállított mércének.

Hajlanak a magányos farkas szerepkörére, és a visszavonultságra, ám igazából mégis csak gyengédségre vágynak. Az idő múlásával erős hit, vagy életfilozófia alakul ki bennük.

Sokuk érdeklődik a technika és a tudományok iránt.

Szívesen dolgoznak ilyen területeken, de egyedül.

Intellektus száma a 16.-os.

Az élet és a tudás nagy összefüggéseinek mélyreható ismerete révén, kitűnő elméleti és gyakorlati tanácsadók lehetnek a többiek számára. Gyorsan kombináló és mindig éles észjárásuk azonban fárasztó lehet másoknak, és ha valaki felkészületlenül társalog velük, könnyen előtörhet a türelmetlenség a 16.-sokból, sőt sértőn is viselkedhetnek.

Negatív oldalaik, abban nyilvánulnak meg, hogy fensőségesebben és szeszélyesen viselkedhetnek, főleg amiatt, hogy a különböző mértékben tehetséges emberek nem egyformán tehetségesek.

Márt, kisgyermekkorukban élénk tudásvágy jellemzi őket.

Minden esélyük megvan arra, hogy valamilyen rendkívüli foglalkozást folytassanak. 55 éves koruktól kezdve, problémáik adódhatnak partnerükkel. Korral együtt tekintélyük is növekszik.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek az olyan tudományos munkákban, melyek specializálódást kívánnak meg, és nekik való a fémkohászat is. Kellemetlenségektől a bíborszín védi meg őket.

Akik valamely hónap 17.jpg-én születtek

Jól bánnak a pénzzel, és a tulajdonnal.

Jellemző rájuk, hogy mindig határozottan nyomulnak előre.

Az üzleti életben ravaszok, és kíméletlenek, noha alapjában véve becsületesek. Görcsösen ragaszkodnak szokásaikhoz, elképzeléseiktől nem igen lehet eltántorítani őket.

Olyanok, mint a libikóka egyik pillanatban konzervatívak és nemes lelkűek, a másikban meg, extravagánsak. A végén mindig megkapják, amit akarnak, még akkor is, ha addig sok mindent el kell tűrniük. Optimisták, realisták, megbízhatóak, meg van a tehetségük hozzá, hogy nagy terveket is valóra váltsanak.

Taktikájuk sikert és lelki békét céloz egyszerre: harc kifelé, békesség, befelé. Életerejük melyet mások sok esetben harciasságnak is tartanak, fáradhatatlanná és lendületessé teszi őket. Amikor nyilvánvaló igazságtalanságot látnak, rögtön kifejezik véleményüket, és cselekszenek is.

Negatív oldalaik olyankor mutatkoznak meg, amikor szeszélyesek, durvák, haragtartók, önfejűek, és szüntelen önmegerősítést keresnek. Akár neki is támadnak másoknak anélkül, hogy belső lelki békéjük sérülne. Színtiszta energia!

Sok barátjuk van, ifjúságuk nagyon harmonikus. Pályájuk kezdetén találkoznak a problémákkal. Jó beszédkészségűek, elbűvölőek, életük későbbi szakaszában sok barátságot kötnek. Hatodik évtizedükben nem is remélt pénzügyi nyereséghez jutnak.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikereket érhetnek el, mint regisztrátor, szerkesztő, forgalmazó, bankár, bróker, könyvtáros, jogász, üzletvezető. Valamint még, földdel kapcsolatos üzletekben, mit például bányászat, vagy az olajszakma.

Akik valamely hónap 18.jpg.-án születtek

Jól beválnak gondviselőként, született emberbarátok.

Sokszor választják életpályául az emberek segítését. Nap bármely órájában segítségért lehet fordulni hozzájuk, sohasem utasítanak el senkit. Nem is lehetne ez másképp, hiszen szeretik, ha hasznára vannak másoknak, inkább azt nem bírják, ha korlátok közé vannak szorulva. Hiába segítőkészek, mégis sok esetben, magánéleti problémákkal küzdenek. Meg kell tanulniuk, hogy a szolgálatkészségüknek már az otthonban meg kell kezdődnie. Együtt érzőek, toleránsak, megértőek, és a problémákra kreatív megoldásokat találnak. Minden bizonnyal életfeladatuknak érzik, hogy vállukon hordozzák az idősek, betegek, elesettek terheit. Intellektuálisak, érzelmesek és kulturáltak, mégis szeretnek veszekedni, gyakran kritizálnak másokat. Képesek nagyon ügyesen és függetlenül viselkedni, bölcs tanácsok kaphatók tőlük. Képességeik, tehetségük átfogó jellegű. Minden érdekli őket, és hisznek abban, hogy életük bármely területén képesek eredményeket elérni.

Környezetük rendszerint féltékeny rájuk, azt remélve, előbb, utóbb, bekövetkezik a blamázs, ám a 18.-n születettek jól mérik fel erejüket. De vigyázat! Ha egyszerre több dologgal is foglalkoznak, és minden érdekli őket, akkor könnyen szem elől téveszthetik céljaikat. Az a veszély fenyegeti őket, hogy egész életük nem lesz más, mint foglalkozási terápia. Ami a negatív tulajdonságaikat illeti, manipulatívak, mindig vitára készek és telhetetlenek.

Tehetségesek, már kisgyermekkorukban kreatívak, és nagyon muzikálisak. Balesetveszéllyel kell szembenézniük 18 éves koruk körül, főképp a lányoknak. Később rakétaszerű felemelkedésük lehetséges, de csak akkor, ha a 25 éves korukban jelentkező lehetőségeket valóban ki is aknázzák.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, sebészként, jogászként, színész, vagy képzőművészként.

Akik valamely hónap 19.jpg-én születtek.

Felelősségteljesek, idealisták, becsületesek.

Néha felülkerekednek a saját érzelmeik is, hiszen érzelmeik erősebbek a logikájuknál.

Végletekbe esnek, hol a mennyekben járnak, hol meg halálosan levertek. Sokoldalúak és legszívesebben úgy dolgoznak, hogy mások ne zavarhassák őket. Szeretik a változatosságot és a sokféleséget, és mindig igyekeznek jobbá tenni a körülményeiket.

A 19.-s szám összefogja az 1-9. terjedő számok rezgését, ezért a hatása is széleskörű. Inkább a munkahelyen dolgoznak, mint vállalkozóként. Idegeskedő természetűek, és könnyen felmérgesednek. Mégsem haragtartók, és a civakodásokat gyorsan elfelejtik. Nem szívesen tartják magukat a konvencióhoz, és igyekeznek mindent kipróbálni, miközben elutasítják mások tanácsait, és saját keserű tapasztalataikból hajlandók okulni.

Született játékosok, szívesen megjátsszák saját születésnapjuk számát, ha nyernek, szinte hisztérikus nevetőgörcs vesz rajtuk erőt, ha viszont vesztenek, tajtékzanak a dühtől. Érzelmeik tehát annyira erősek és színtiszták, hogy a póker nem a legjobb számukra. Életükben a biztonságot és a tervezést gyakran elhanyagolják, ezért ritkán találjuk meg náluk az abszolút értékek keresésének a nyomát.

Szülői házban sok szeretetet kapnak, akkor is, ha a család nem dúskál az anyagi javakban. Már korán el akarnak szakadni a szülőktől, ha ez másképpen nem megy a szülők korai halála révén érik ezt el. 45 éves koruktól nagyon harmonikus, boldog az életük. Hozzájuk illő foglalkozások. Sikeresek lehetnek befolyásos politikusként, zenészként, tervezőként, feltalálóként. Ezen kívül: bolti eladó, pilóta, nehéz-gépkezelő, ápoló, vagy szakorvosként.

Akik valamely hónap 20.jpg.-án születtek.

Barátságosak, kedvesek, könnyen ki lehet jönni velük.

Természetüknél fogva, béketeremtők. Diplomatikusak, tapintatosak, szeretik a családjukat. Túlságosan kedvesek, ezért vigyázniuk kell, hogy a saját érdekeiket is érvényesítsék. Mivel, mások hajlamosak arra, kihasználják, vagy céltáblának tekintsék őket. Szeretik a nyugalmat, szívesen kihúzódnak a modern élettel járó hajszából.

Többnyire jól fejezik ki magukat írásban.

Előfordulhat, hogy szeszélyesek, ilyenkor legközelebbi barátaiknak vagy családjuknak kell visszafogni őket. Amikor születésnapjuk negatív jellemvonásai kiütköznek rajtuk, olyankor bizonytalanok, túlzottan az érzelmeik hatása alatt állnak, és önmagukba fordulnak. Ha valamit akarnak, akkor inkább megadják nekik, mert tudják, hogy jobban járnak, ha teljesítik a kívánságaikat. Máskülönben, elkeseredett háborúskodás veszi kezdetét, melyből előbb vagy utóbb egyetlen győztes kerül ki, a _20.-as.

Fő mozgató rugójuk és hajtó erejük az akarat. Mindegy nekik, hogy milyen árat kell fizetniük, annak eléréséért, amit akarnak. Akit viszont elfogadnak, ahhoz viszont feltétel nélkül hűségesek. Nyughatatlan jelleműek, találékony szelleműek, nem hagyják pórázon vezetni magukat. Nagy jövő előtt állnak akkor is, ha eleinte nehézségeik adódnak. Mindegyikük egyedi jelenség.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek statisztikusi, vagy zenész, titkár, könyvelő, irodai dolgozó, pénztáros, énekes, vagy elemző pályán.

Akik valamely hónap 21.jpg.-én születtek.

Intelligensek, szórakoztatóak, kreatívak.

Hajlamosak rá, hogy minden apróságon felizgassák magukat, gyakran idegesek és rosszkedvűek. Az egyik pillanatban még a felhők közt járnak, másikban meg a mélységben. Érzelmi beállítottságúak, és mint minden hármast, őket is erősen befolyásolja hangulatuk ingadozása. Ki kell fejleszteniük magukban azt a képességet, hogy ne szeszélyesen viselkedjenek, hanem legyenek vidámak.

Egyértelműen jó a beszédkészségük. Ott érnek el sikereket,ahol a beszédre van szükség. Akik 21.-n születtek, mind társaságkedvelők, megvan a saját egyéniségük, és soha nem fordulhat elő, hogy a vitákban ők húzzák a rövidebbet. Határozott gondolataik, és véleményük azonban nem hátráltatja őket, abban hogy csapatban dolgozzanak. Született csapattagok.

Társaságkedvelő jellemük, nem csak külső tulajdonságuk, hanem belülről is többféle személyiségből, vágyból, elképzelésből tevődnek össze, ez a sokszínűség megakadályozza őket abban, hogy életük egyenes mederben folyjon.

Hajlamosak a veszekedésre. Belső frusztrációra, az irigységre, és a szerzésvágyra. Mindezek miatt, könnyen megsérthetnek másokat. Már életük kezdeti szakaszában kritikus szelleműek, némiképp, negatív gondolkodásúak. Éles szemű megfigyelők, ugyanakkor, szórakoztatóak is. Szerelmi boldogságban 30 éves korukban részesülnek, valamivel később, kisebb kudarc éri őket, de az már a sikerhez vezető út.

Hozzájuk illő foglalkozások
Azokon a területeken lehetnek sikeresek, ahol a jó kifejezőkészségre, szavakra van szükség. Ilyen például, az írói, színművészi, szónoki pálya. Remek színészek lehetnek.
 

 

szammisztika4.jpg


 

 

 Akik valamely hónap 22.jpg.-én születtek

22.-s mesterszám

Sokféle képességgel rendelkeznek, de életük folyamán számos hullámvölgy vár rájuk. Egyszer fenn, egyszer lenn. Hozzáférnek olyan energiákhoz, melyek a többiek elől rejtve maradnak.

Néha idegi és fizikai kimerültségben szenvednek.

Igyekezzenek megtartani lényük kiegyensúlyozottságát. Jól teszik, ha arra törekednek, hogy lehetőleg mindenhez értsenek, és ne csak a személyes sikerük érdekelje őket, hiszen hatalmuk szerteágazó.

Megérzéseiket kövessék

Nagyon intuitívak, mivel mindent felfokozottan, kétszeresen élnek át, igyekezzenek konstruktívak lenni, és kiegyensúlyozott életet élni. Életük későbbi szakaszában általában többre viszik, mint a legtöbb ember, vagy mint azt korábban elképzelték volna.

Öntudatosságuk annyira fejlett, hogy azt mások élvezettel nevezik „én túltengésnek”. Ha tervek, vagy elképzelések megvalósításáról van szó, nem kezdenek sem kicsi, sem nagydologba, egyenesen a gigantikus méretettel hajlandók foglalkozni.

Negatív tulajdonságaik, leginkább az egoizmusban, kapzsiságban, szórakozottságban nyilvánulnak meg.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek mint nagykövet, gazdasági jogász, üzletlánc vezetője, exportőr, felvásárló, szakértő, mérnök, gépész, titkár, feltaláló, költő vagy vallási vezető. A közös nagy emberi érdekekért kell tevékenykedniük.


Akik valamely hónap 23.jpg.-n szüálettek

Érzékenyek, együtt érzők, megértők és függetlenek.

Örömüket lelik abban, ha másokon segíthetnek. Sokoldalúak, szeretik a kihívások minden fajtáját, intellektuálisak, gondolkodásuk gyors. Minden bizonnyal érdeklődnek a kémia, testkultúra, az értékesítési módszerek vagy tőzsde iránt. Egyéniségük elbűvölő, a másik nemmel jobban kijönnek, mint a sajátjukkal.

Céljuk a szabadság, ehhez tipikus útjuk a megkerülő. Egyenes úton való megközelítés nem tartozik a tulajdonságaik közé, sem materiális, sem érzelmi szempontból. Egy idő után fel szokták fedezni, hogy a kacskaringós vonalnak is van iránya, és valójában az vezet a célhoz.

Rutinszerű dolgokat nem kedvelik.

Ezek az emberek villámgyors észjárásúak, szavaikkal azonban könnyen megbántanak másokat. Gyakran keltik, gáncsoskodó, hideg és érzéketlen figura benyomását. Fiatal éveikben nyughatatlanok, húsz éves korig egyáltalán nem tudják, mit akarnak az élettől. Jobban oda kellene figyelniük az idősebbek tanácsaira. 40 és 57 korukban nagy lehetőségekhez jutnak, valószínűleg ház és ingatlanörökség megszerzése. Vigyázzanak, hogy idősebb korukban ne váljanak fösvénnyé, mert nem járnak jól vele.

Hozzájuk illő foglalkozások

Testkultúra oktató, diagnoszta, beteggondozó, pszichiáter, pszichológus. Tudós, vagy szobrász.  


Akik valamely hónap 24.jpg.-én születtek.

Melegszívűek, barátságosak, segítőkészek, motiváltak, könnyen lelkesedők, tele vannak energiával és gyakorlatiasak. Szeretik a harmonikus partnerkapcsolatot, és hajlandók sokat megtenni érte. Céljaik felé pozitív, ám drámai úton közelítenek, de úgy, 5 perc alatt többet érnek el, mint mások egy egész éven át.

Fő és kedvelt foglalatosságuk a boldogság keresése.

Annak megtalálása. Mihelyt felismerik, hogy azzal kapjuk a legnagyobb ajándékot, hogy másokat boldoggá teszünk, egyre inkább, azt az irányt követik. Született tanárrá teszi őket a képességük, úgy, mások rezgéseit érzékelik. Mondanivalójukat képesek úgy közvetíteni, hogy azt mindenki értse és értékelje. Mégis vigyázniuk kell arra, ne vállaljanak több felelősséget, mint amit kényelmesen elbírnak.

Negatív tulajdonságuk: bizonyos körülmények között féltékenyek, haragtartók, túlérzékenyek.

Nyugodtak, kiegyensúlyozottak, elégedettek és környezetük tiszteli őket.

Idősebb korukra meglehetős pénzösszeget gyűjtenek össze. Életük közepétől kezdve előfordulhat, neheztelnek a fiatalabb családtagokra.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, mint tanár, ápolónő, szociális munkás, szakács, vendéglős, zenész, orvos, kereskedő, közintézmény vezetője és lelkész.   


Akik valamely hónap 25.jpg.-én születtek

Intuitívak, szelídek, és sok időre van szükségük önmaguk számára.

Sérülékenyek, hajlamosak a visszahúzódásra. Nehéz közel kerülni hozzájuk, de ha valakivel megbarátkoznak, az örökre szól.

Életük egyik alapvető igénye az őszinteség.

Mindenkitől ezt várják, illetve, önmaguktól ezt határozottan elvárják. Szüntelenül keresik az igazságot, el kell fogadniuk, egyedül csak az őszinteséggel az igazság nem ismerhető meg, sőt többféle igazság is van, melyek párhuzamosan egymás mellett létezhetnek.

Másik fontos tulajdonságuk, a végtelen türelem.

Segíti őket abban, hogy rátaláljanak az áhított igazságra, vagy legalább, egy szemernyire.

Negatív tulajdonságuk abban nyilvánul meg, tétlenkednek, idegeskednek. Konfliktus idején inkább visszahúzódnak, mintsem, hogy megpróbálnának megoldást találni. 25.-s szám (5x5) Kínában, különleges szerencse számnak számított. Ezen a napon születettek előtt, sok lehetőség áll nyitva. Észre kell venniük a sors által felkínált kedvező alkalmakat.

Hozzájuk illő foglalkozások.

Sikeresek lehetnek természetgyógyászként, tudósként, mint revizor, tanár vagy nyomozó, hiszen előttük semmi sem maradhat rejtve.


Akik valamely hónap 26.jpg.-n születtek.

Hajthatatlanok és makacsok, mindenképpen el akarják érni céljukat.

Tehetségük van ahhoz, hogy akármilyen egyszerű ötletből pénzt csináljanak.

Képesek nagyvonalúak is lenni. Képpel szemléltetve, ha a többi ember bicikli, akkor ők rajta a dinamó. Energiájuk nem abban rejlik, hogy ők fejlesztik, hanem mások munkaerejét és gondolatait transzformálják. Megfelelő irányba és mederbe terelik, és az általuk felismert cél felé vezérlik. Ezen saját berendezésük lehetőséget, és veszélyt is rejt magában, végül is az dönt, eltalálják –e,  a megfelelő viselkedésmódot.

Születésnapként, szerencsés napnak számít.

Akik 26.-n születtek, magukhoz tudják vonzani a pénzt, az embereket, és egyáltalán mindent, amire szükségük van. Ez a képességük-életük kései szakaszában is érvényes rájuk.

Negatív tulajdonságuk a hencegés, arrogancia, kitartás hiánya.

Túl nyugodt az ifjúságuk, később 35 éves koruktól, kedve már izgalmasabb, szerelmi csalódás éri őket, melyet nem szabad túl komolyan venniük. Már idősebbek, amikor találkoznak azzal az emberrel, akitől hajtóerőt kapnak, hatalmasat és ismételten.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, mérnök, diplomata, képzőművész, zenekarvezető, vagy gazdasági jogászként.


Akik valamely hónap 27.jpg.-én születtek.

Határozottak, bizakodóak, szenvedélyesek, szeretik a változatosságot, és a sokféleséget.

Szívesen vállalnak magukra felelősséget, szolgálatkészek másokkal szemben. Természetükből fakadóan vezetők, mert erősek és nyugodtak. Határozottak, sokoldalúak. Vonzódnak az ezoterikus tanokhoz, közel áll hozzájuk a pszichikai, okkult vonatkozású dolgok sora. Óvatosnak kell lenniük, nehogy túlságosan belemerüljenek, mert, könnyen előfordulhat, hogy bizonyos behatások megzavarják személyiségfejlődésüket.

Az életet nem megváltoztatni, hanem megismerni akarják.

Igyekeznek meglátni az összefüggéseket, összegyűjteni a tapasztalatokat, majdan, szívesen megosztják másokkal is. főleg ha úgy vélik, ezzel segítenek másokon. Felismerik, hogy ők maguk is fontos részét képezik az életnek, ezért igyekeznek minél jobban megismerni önmagukat. Mindez, a pszichológiától az ezotérián át az okkultizmusig vezet. Bár általában csak önmaguk csodáinak érdeklődő megfigyelőik maradnak.

Negatív megnyilvánulásaik közé tartozik a keménység, kompromisszumképtelenség, és a veszekedési hajlam.

Ifjúságuk nem könnyű, de egy szerencsés sorsfordulat folytán, lehetőséget kapnak arra, hogy a gazdagsághoz, befolyáshoz közel jussanak. Irigykedők megpróbálják többször, hogy elvitassák tőlük tulajdonságaikat, legyenek résen életük hatodik évtizedének a közepén, ügyeljenek fokozottan egészségükre.

Hozzájuk illő foglalkozások

Beválhatnak, mint író, reklámszakember, természetgyógyász, orvos, diplomata, szónok, illetve gyógyszerkészítmények és szépségápolási cikkek értékesítője.


Akik valamely hónap 28.jpg.-án születtek.

Kedvesek, szabadságszeretők, és magas ideáljaik vannak.

Függetlenek, erős az akaratuk.

Sokat hajlandók áldozni azért, hogy elérjék céljukat. Szabadságszeretők, ám sokszor korlátok közé szorulnak.

Nem kedvelik, ha előírják nekik, mit csináljanak, akkor boldogok igazán, ha önmaguk urai lehetnek.

Valójában politikai pályán lenne a helyük, ám éppen ezt kerülik. Képesek önállóan és kreatívan gondolkodni, zökkenőmentesen átveszik a vezetés szerepét, majdan az ügyeket, a helyzeteket jóra fordítják. Ennek során, az egyszerű és humanista életszemléletük az irányadó, cselekedeteiket is ez vezérli.

Negatív oldalaik:

Motiválatlanok, hidegek, valóság idegenek lehetnek. Hajlamosak arra, eluralkodjon rajtuk az ábrándozás és a fantáziálás.

Bár ifjúságuk szép, mégis hajlamosak arra, mindent tragikusan fogjanak fel. Életükben pozitív fordulat következik be, 40 éves korukat követően, amibe belekezdenek játszva sikerül. Ne legyenek haragtartók, mert árt az egészségüknek.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, mint feltaláló, pilóta, dekoratőr, üzletvezető, igazgató a divat szakmában. Nem ritka közöttük a tudós.      


Akik valamely hónap 29.jpg.-én születtek.

2.-s és a 9.-s számok energiáinak a befolyása alatt állnak.

Két szám összegéből adódó 11.-s mesterszám révén, azonban nagyobb lehetőségeket is kapnak.

Életük vagy egészen fent, vagy egészen lent zajlik.

 Ha a helyes irányba indulnak el, nagyon kedvező lehet ez a születésnap. Meg kell tanulniuk a rendezett úton járni, illetve segíteni másoknak, hogy a többiek is rátaláljanak a nekik rendelt útra.

Képességeik, mindenki számára nyilvánvalóak, sok esetben csak ők maguk nem látják. Ihletett álmodók, akik a csodálatos vízióikat csak nehezen tudják értelmezni. Keresni kell maguknak egy világosan körvonalazódott érdeklődési kört, melyben szükségük van nyugodtságukra, kiegyensúlyozottságukra. Valószínű, hogy életük folyamán azt hallották, vagy tapasztalták, hogy az életben csak a külsőségek számítanak. Bárcsak ne így történt volna! Életük egyik meghatározó vonása lett, ugyanis a bizalmatlanság, melyről azt tartják, hogy egészséges. Pedig szüntelen hátráltatja őket az emberek és az összefüggések megértésében. A bizalom gyakorló leckéit azonban saját magukon kell elkezdeniük, hiszen az első és a legnagyobb akadályozójuk a saját magukkal szembeni bizalmatlanság.

 Negatív tulajdonságaik abban nyilvánulnak meg, sokszor nem őszinték, beképzeltek és titokzatoskodnak.

Ifjúságuk szokványosnak mondható. Biztos jövedelemre, hivatalnoki életre vágynak. Sok gyermeket szeretnének, 60 éves korukban nagyon pozitív változás áll be életükben.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, légi forgalomban, az erőgépekkel, elektromossággal kapcsolatos szakmákban, a rádiózásban, illetve a használati tárgyakkal, élelmiszer kereskedelemben.


Akik valamely hónap 30.jpg.-án születtek

 Intelligensek, kreatívak és kedvesek.

Jó adottságaik ellenére, hiányzik belőlük a hajtóerő. Inkább vonzerejükre alapoznak, mintsem kiváló képességeikre. Legtöbbjük olyan valakivel alakít párkapcsolatot, aki erőt önt beléjük és tettre serkenti őket.

Számukra az élet nem más, mint színpad. Bár a színművészi vagy az opera énekesi pálya nem nekik való. Legtöbbjüket már korán megragadja a szerepjátszás kínálta lehetőségek, akkor sem engednek, „játék az élet” elképzelésből, ha közben kifejlődik az egészséges realitásérzékük. Az érzelmek területén is az ilyen emberek partnerei és barátai mindig kettős szerepre kényszerülnek, el kell játszaniuk a szeretőt is, tanácsadót is. Olykor meglehetősen begyepesednek a nézeteik, és azt gondolják, hogy mindig igazuk van. Jó a képzelőerejük, némelyikük intuitív képességekkel rendelkezik. Vigyázniuk kell, nehogy megszállottakká váljanak, és inkább ne is vállalkozzanak kirándulásokra, a misztika birodalmába. Azt sem szabad elfelejteniük, hogy akivel játszadozunk, azt el fogjuk veszíteni.

Negatív tulajdonságaik abban nyilvánulnak meg, hogy zsarnokoskodóak, számítóak, és gúnyolódnak, sértőn viselkednek.

Életútjukat sok ember keresztezi. Elbűvölőek és beszédesek. 40 éves koruktól minden ajtó nyitva áll előttük. 65 éves korukban a szerelem szó ismét csupa nagybetűvel jelenik meg az életükben- mégis egy kicsit jobban észnél kell lenniük.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, mint, reklámszakember, tanár, gondozó, szónok, menedzser, vagy az egészségügy, szépségipar területén. Nekik való minden olyan életterület, ahol a beszéd a fontos.  


Akik valamely hónap
31.jpg.-én születtek.

Jó az üzleti érzékük, szervező tehetségük, vezető képességűek.

Többnyire egészen lentről indulnak, lassan de biztosan dolgozzák fel magukat lépcsőfokról, lépcsőfokra. Nagyra értékelik a barátaikat, és ott segítenek, ahol éppen szükség van rá. Jó emlékezőtehetségűek, nem felednek semmilyen szívességet, de sérelmet sem. Nem tanácsos belemerülniük semmilyen pszichikai problémába. Érdemes korán házasságot kötniük, mert a felelősségérzet, komollyá teszi őket. Szívesen utazgatnak, és nem szeretnek egyedül élni. Hajlamosak az önfejűségre, és arra, hogy szokásaik rabjává váljanak. Magas követelményeket állítanak maguk elé, és csalódottak, ha nem sikerül megfelelniük önön elvárásaiknak. Van két olyan tulajdonságuk, melyek remekül kiegészítik egymást. Gondolkodásuk kreatív, és nem konvencionális. Ugyanakkor tudják, hogy az ötleteket hogyan lehet átültetni a valóságba. Tulajdonképpen olyanok így, mint egy önálló kis konszern. Mivel állandóan körbeveszik őket, fennáll a veszélye, hogy ötleteikből és munkaenergiájukból adódó nagy lehetőségeket, mások használják ki. Figyeljenek tehát oda a saját érdekeikre.

Negatív tulajdonságaik abban nyilvánulnak meg, hogy szőrszálhasogatók, durvák és rendkívül gúnyosak lehetnek. Úgy érzik az élet magukra hagyta őket. Több bátorságra, több optimizmusra van szükségük. Magukhoz kell ragadniuk a kezdeményezést, különben elszalasztják a jó lehetőségeket. 50 éves koruk után még egy nagy lehetőség köszönt rájuk.

Hozzájuk illő foglalkozások

Gyógyszerész, vagy gyógyszerkészítmény kereskedő, mert természetüknél fogva, bizonyos ismereteik vannak az orvosságokról. Továbbá lehetnek még, könyvelő, irodavezető, szakértő, katonai parancsnok, vállalkozó, vagy éppen műszaki rajzoló.

 

szammisztika5.jpg

 

 forrás: erdekesoldal.hu

Oldal tetejére