Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horoszkóp - Születésed naptári napja szerint 1- 15

 

szammisztika2.jpg

 

Akik valamely hónap 1.jpg-én születtek

Birtokukban tartják az 1-es szám tiszta erejét, született vezetők, csorbíthatatlan az önbizalmuk, az akaraterejük és energiájuk.

Az ilyen emberek egyesítik magukban a logikát, az energiát és a lelkesedést. Függetlenséget és az elemző képességet. Célratörőek, konstruktívak, eredetiek, alkotószelleműek, újítók. Képesek céljuk elérésére összpontosítani. Hajlamosak érzelmeiket visszafogni, hogy ne mutassanak gyengeséget. Csalódniuk kell azoknak, akik partnerkapcsolatukban szoros közelséget várnak tőlük. Hajlanak a dolgok félbehagyására, és mindig találnak kifogást, hogy miért nem viszik végig, amibe belekezdtek. Inkább másokat oktatgatnak, hogy hogyan kellene csinálni, ők maguk nem csinálják. Éles eszűek, szeretik végiggondolni a dolgokat. Jól teszik, ha többféle területtel foglalkoznak, vagy mellékfoglalkozásokat vállalnak, az helyett, hogy egyféle területre specializálódnak. Nagyon érzékenyek és mély érzésűek. Mégis visszafogottan viselkednek, és a többiek gyakran hidegnek, vagy részvétlennek tartják őket. Ritkán mutatnak mások iránt rokonszenvet, maguk azonban elvárják a szimpátiát, dicséretet és a megerősítést.

Az 1.-es negatív oldalai: materializmus, egoizmus, arrogancia, féltékenység.

Született vezetők, akik előszeretettel ragadnak meg minden alkalmat, ahol rátermettségüket bizonyíthatják. Mélységesen utálnak másokkal alárendeltként, vagy egyenrangúként dolgozni. Ok a mindig ugrásra kész egyénieskedés, akik a gyorsan meg nem oldható problémákat megkerülve, könnyen magányos „gerillaháborúba” kezdenek. Önbizalmuk gigantikus, ellentétben a másokba vetett bizalmukkal.

További ismertető jegyük: becsületesek, 50 éves kortól kezdve hűségesek. Bámulatos mértékű pénzbevétel, mely egy nővel áll összefüggésben. Szilárdan a törvényszerűség talaján állnak.

Hozzájuk illő foglalkozások: azok valók nekik, melyek nyilvánosságot biztosítanak számukra, mint például: bolti eladó, pilóta, mérnök, feltaláló, analitikus, tanár, reklámszakember, vagy író.

Akik valamely hónap 2.jpg.-án születtek

Barátságosak, kedvesek, segítőkészek, békeszeretőek, idealisták. Érzelmesek, tapintatosak, diplomatikusak, intuitívak, és néha bogarasak.

Kimondottan közösségű szelleműek, ennek következtében, gyakran helyezik saját érdekeiket mások mögé. Némelyiküket erre a békesség szeretete készteti, másokat az, hogy szerintük a másik ember _partnere, gyermekei érdekei előbbre valók, mint az övé. Ha a hozzá közelálló személy jól érzi magát, akkor ő is, akkor képes csak a boldogságra, ha harmonikus családi párkapcsolatban él.

Aki 2.-n született, azt gyakran kinevetik, és szeretik kihasználni. Tehát az illetőnek vigyáznia kell, hogy ne fordítsák kárára azt a késztetését, hogy alkalmazkodik mások igényeihez. Meg kell tanulnia távolságot tartani, és több súlyt fektetni saját igényeinek érvényesítésére. Az ilyen embereket mindenki nagyon szereti, ám hangulatingadozásuk gyakran vált át depresszióba.

Hajlamosak alábecsülni képességüket. Ez miatt fennáll a veszély, hogy a többiek pofozó bábujává válhatnak. Mély érzésűek, és igénylik, hogy jóindulat vegye őket körül. Szeretik az embereket, de nagy csoportokban elvegyülve kényelmetlenül érzik magukat. Néha levertség vesz rajtuk erőt, ilyenkor a másoktól kapott támaszra van szükségük.

Szívesen dolgoznak csapatban, mint egyedül.

Akár férfiról, akár nőről van szó, az „anya” a gondoskodó, teremtő és megóvó erő, aki másoknak melegséget és biztonságot ad, ám sokszor szenved önön érzelmeinek zűrzavarai miatt, és úgy érzi nem értik meg, szabad prédája az opportunista haszonlesőknek. Fiatalabb éveiben nem igen veszi komolyan az életet. Később többnyire megváltozik, házassága vagy a pénz, társadalmi pozíciója miatt. Hajlamos a könnyelműségre. Érettebb korában szerelmi kalandokba keveredik.

Hozzájuk illő foglalkozások:

Sikeres lehet szociális gondozóként, állami szolgálatban, politikusként, analitikusként, könyvtárosként. Titkárként, aprólékos munkák kivitelezésében, rendőrként, vagy művészetben, például, festő, zenész, táncművész.

Akik valamely hónap 3.jpg.-án születtek

Jó kapcsolatteremtő képességűek, vonzóak, nyitottak, fantázia dúsak és remek beszélgető partnerek.

Az ilyen emberekben sok az életöröm, és nagyon szeretik őket. Nyereséget jelentenek minden társaságnak, mert eleven a képzeletük, jól tudnak sztorikat mesélni. Sikeresek, ha többféle tevékenységgel is foglalkoznak, mert mindenképpen le kell kötniük magukat valamivel. Ügyeljenek arra, hogy ne kritizálgassanak másokat. Az a sajátosságuk, hogy minden betegségből gyorsan felgyógyulnak.

Könnyen jutnak el az elégedettségig. Minden szituációban megtalálják a jót. Gondolkodásuk gyors és kreatív. Sok esetben érzik úgy, hogy foglalkozásuk korlátok közé szorítja őket, parlagon hever szelleműségük elevensége és jó kapcsolatteremtő képességük. Rutinmunkát szívesen másokra hagyják, számtalan új ötletük van, de ezekből keveset valósítanak meg.

Nyughatatlanok, sokuknak nem csak egyetlen párkapcsolatuk van az életük folyamán. Ez a rendíthetetlen optimista típusa, aki nehezen megingatható pozitív életszemléletében, vagy magával ragadja a többieket, vagy teljesen az idegeikre megy. A problémák nem keserítik el őket, hanem éppenséggel remek lehetőséget nyújtanak nekik, hogy bizonyosságát nyújtsák kreativitásuknak és eredeti megoldásokkal rukkolhassanak elő.

Ők a szerencse fiai minden téren. Minden játszva sikerül nekik, csak nehogy nagyon könnyelművé váljanak, és el ne szaladjon velük a ló. Éles eszük és gyors felfogó képességük azonban sebezhetővé is teszi őket.

Életük ötödik és hatodik évtizedében óvakodniuk kell a hamis barátoktól.

Hozzájuk illő foglalkozások: jó a beszédkészségük és általában sikeresek az olyan életterületeken, ahol erre a készségre van szükség. (az oktatás és a kereskedelem nagyon jó példa)

Akik valamely hónap 4.jpg.-én születtek

Jó szervezőkészséggel rendelkeznek és szeretik a kihívásokat.

Az ilyen emberek rendszeretők, együtt érzők, takarékosak és becsületesek. Ugyanakkor anyagiasak és üzleti szelleműek. Gyakorlatias beállítottságúak, ezáltal jól megalapozzák életüket. Szorosan kötődnek a családjukhoz, otthonukhoz, hazájukhoz.

Makacs természetűek.

Egyszer kialakított véleményüket nehezen változtatják meg.

Rossz értelemben konokul ragaszkodnak szokásaikhoz, olyankor is, amikor azok kárukra vannak. Gyakorta tapintatlanok, ez megrögzött őszinteségük eredménye. Idegenkednek minden változástól, ebből a szempontból meg kell tanulniuk könnyebben venni a dolgokat.

Lelkiismeretesek és erős a felelősségtudatuk, elveik vannak és képesek hosszú időn át és keményen dolgozni céljaik elérése érdekében. Szeretik a rendet, és kiváló szervezők. Életük dolgait a másokhoz fűződő viszonyukat a tisztázottság jellemzi, ennek révén könnyen rátalálnak az egyszerű és tartós megoldásokra. Túlzásokba vitt rendszeretet gyakran görcsössé válhat, és kínos pedantériába torkolhat.

Nyughatatlan emberek, hajlamosak a hajszoltságra, és életük közepén pénzügyi veszteség érheti őket, melyet aztán üstökösszerű felemelkedés követ, olyan pénzügyi szerencse, melyre márt nem is számítottak.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, mint vállalkozó, építész, műszaki rajzoló, gépész, titkár, katona, irodavezető, építkezési vállalkozó, gyors-és gépíró, jól beválhatnak szakértőként, sikeresek lehetnek állami tisztviselőként.

Akik valamely hónap5.jpg.-én születtek

Sokoldalúak és jó a kapcsolatteremtő képességük.

Ilyen embereknek meg kell tanulniuk összefogni az erőiket,mert egyébként szívesen kipróbálnak mindent. Szeretik a hasonszőrűek társaságát és többnyire jó üzletemberek. Barátkozóak, jó alkalmazkodó készségűek, intelligensek.

Életük folyamán szabadságra és változatosságra van szükségük.

Nyitottak minden kezdeményezésre és leküzdhetetlen vágy hajtja őket mindig új, tágabb horizontok felé. Számukra nem létezik az „úgysem sikerül” kifejezés. Mindig mindennek lehetségesnek kell lennie. Partnerkapcsolatukban sem tűrik a bezártságot, inkább szakítanak mintsem, korlátok közé kerüljenek.

Negatív tulajdonságaik: nyűgösek, sértődékenyek, makacsok és öntetszelgők. Egy biztosat lehet róluk állítani, hogy semmi biztosat nem lehet állítani róluk. Szeretik a dolgok állandó változását, átalakulásokat és a kalandokat. Nyughatatlan energiájuk különösen jól tükröződik szenvedélyes vitájuk folyamán.

Fiatalságukra a bizonytalanság a jellemző, szüleikkel, barátaikkal sok problémáik adódik. Tanulás nehezen megy, biztos pozícióhoz és jó keresethez inkább 35 éves koruk után jutnak.

Az igazi nagy szerelmet csak 50 éves koruk után ismerik meg.

Hozzájuk illő foglalkozások.

Sikeresek lehetnek, mint bróker, diagnoszta, biztosítási kárbecslő, elemző, újságszerkesztő és gyógyszerész. Lehetnek még, iskolaigazgató, sportedző, tőzsdei szakember.

Akik valamely hónap 6.jpg.-án születtek

Pozitív gondolkodásúak, melegszívűek, nagyvonalúak és emberszeretők.

Szeretik a szép dolgokat, az állatokat, a kellemes szeretettel teli környezetet. Akkor a legboldogabbak, ha segíthetnek másokon. Szeretik a család és a házasság kötelékeit, eleven felfogó képességűek, érzelmeik hevesek és nagyon érzékenyek. Érzelmeiket nem szégyellik kimutatni és mélyen gyökereznek.

Boldogságukhoz alapvetően fontos a dicséret és az elismertség, mert szükségük van a közösségre, a szeretetre, és a megerősítésre. Elkeserednek, ha kritika éri őket. A közösségben és családjukban is ki kell venni részüket a felelősség vállalásból, tökéletességre törekszenek. El akarják érni az ideáljaikat, de ez többnyire csak ritkán sikerül. Nem egyszerűen csak helyet keresnek maguknak a Nap alatt, hanem leginkább a nekik legmegfelelőbb helyet. Nagy felelősségtudat és többiek iránti odafigyelő szeretet jellemzi őket, fokozottan érvényes rájuk a mondás, hogy „az én házam az én váram”, _ érte küzdenek, a hétköznapok próbatételeiből a családi harmóniából merítenek erőt.

Gyermekkorukban nagyon érzékenyek. Egy nagy csalódás vár rájuk 29 éves korukban, melyet túlzottan is mellre szívnak, de később már úgy értékelik, ők jártak jobban. Tartózkodjanak a túlzottan visszafogott viselkedéstől, mert az kárukra lehet.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek a nyilvánosság vagy a közösségben végzett munkákban, a zenében, festészetben. Színészetben, intézmény vezetőként, árvaház, idősek otthona, szépségszalon vezetőjeként, vagy konyhafőnöki, virágkereskedői, divattervezői pályán. Hivatásukban 45 éves koruk után egy rendkívüli nagy lehetőség köszönt rájuk.

Akik valamely hónap 7.jpg.-én születtek

Érzékenyek, zárkózottak, intuitívak és jól elboldogulnak önmagukban is. Az ilyen emberek szívesen töltik az idejüket egymagukban tanulással, kutatással. Nagyon szeretik a barátjukat, de nehezükre esik az odafigyelést színlelniük.

Mindent a maguk összetéveszthetetlen módján csinálnak. Pszichikailag nagyon felfokozottak és érzékenyek. Hallgatniuk is kell a megérzéseikre. Legjobb, ha egyedül dolgoznak, mert nincs érzékük felfogni, a többiek felől érkező jelzéseket. Kerülniük kell a szerencsejátékokat és a tőzsdei spekulációkat. Hajlanak az egocentrikusságra és az önfejűségre.

Nagyon szeretnek beszélni a gondolataikról, elképzeléseikről. Ennek során előadásokat tartani a többieknek. Igénylik az elismerést, bár kifelé erőt mutatnak, ugyanakkor szükségük van a megerősítésre.

Egész életük folyamán nagy megterhelésnek vannak kitéve. Szüntelenül jelentős problémákkal kell megküzdeniük. Ugyanakkor elég erősek ahhoz, hogy úrrá legyenek a gondjaikon. Egész életük látszólag a felszínen zajlik, ám gondolataik, vágyaik és reménységeik, mindig a mélység felé irányulnak. Érzelmeik erőssége révén nyílik esélyük arra, hogy behatoljanak a dolgok lényegébe. Érzelmi életük abszolút hangsúlyossága azonban a gondolkodás és a cselekvés el bizonytalansága, valamint a könnyű sebezhetőségének a veszélyét hordozza magában.

Szüleikre nem hallgatnak. Neveltetésük során 12 éves korig problémák merülnek fel, utána hatalmas szabadságvágy lesz úrrá rajtuk.

Hozzájuk illő foglalkozások, akik ezen a napon születtek, azokból könnyen lehet szabadságharcos, nagy költő, vagy akár politikai, egyházi vezető személyiség.

szammisztika3.jpg

 

Akik valamely hónap 8.jpg.-án születtek

Kiváló üzletemberek, igyekvőek, kreatívak és vezetői képességgel rendelkeznek.

Határozott érzékük van az értékek iránt. Szívesen foglalkoznak pénzzel és pénzügyekkel, remek ötletek jutnak eszükbe arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet nyereségre szert tenni. Becsvágyóak és gyakorlatiasak. Kemény munkára képesek, ha a cél megéri. Szerencsés napnak számít a 8. születésnap, a pénzügyi nyereség szempontjából, mert az ilyen napon születetteknek, nem kell megkóstolniuk a nélkülözést, ha konstruktívan élnek.

Negatív tulajdonságaik

Néha csak a problémákat veszik észre az életből, a szépségeket és a jó dolgokat nem.

Előfordulhat, hogy zsugoriak és szűk látókörűek. Nagyon sértődékenyek, hidegek, agresszívak és számítóak. Ők azok, akik lendületesen, dinamikusan vetik magukat az élet küzdelmeibe, és csak egyetlen célt tartanak szemük előtt, _ a sikert! Erejük és hatékonyságuk révén ők a született szervezők, ugyan ezek a tulajdonságaik azonban gátlástalanná, karrieristává is teheti őket.

Szerencse fiai, sok a barátjuk, de 30 éves korukban egy nagy csalódást élnek át, többnyire, szívügyben. Sok pénz és nagy tekintély várja őket 55 éves koruktól kezdve. Vigyázat! Kivételek mindig vannak.

Hozzájuk illő foglalkozásuk

Sikeresek lehetnek, bankár, jogász, vállalkozó, mérnök, személyzetis, zenekarvezető, könyvelő vagy gyártulajdonos szakmákban.

Akik valamely hónap 9.jpg.-én születtek

Született emberbarátok, akiket körülnyüzsögnek a többiek, és akiktől mindenki magától értetődőnek veszik a segítséget. Az emberek úgy tekintenek rájuk, mint idősebb testvérükre. Művészeti és intellektuális hajlamúak. Nagyon hatnak rájuk önön érzelmeik, és ez nagyvonalúságot eredményez náluk. Gyakran előfordul, hogy olyan házasságban élnek, melyben sokkal többet adnak, mint visszakapnak. Levonhatnák a tanulságot, de hát eleve jobban szeretnek adni, mint kapni.

Fantáziájuk gazdag, és akkor a legboldogabbak, ha valamilyen kreatív munkát végezhetnek. Nagyvonalúak, toleránsak és idealisták.

Szellemi és spirituális potenciájuk kellőképpen nagy, ahhoz, hogy az ilyen kreatív munkák területén gyakorlatilag minden célt elérhessenek, de csak akkor, ha nem találják szembe magukat valamilyen lökésszerű impulzív energiával, mely minduntalan kilöki őket az egyenes kerékvágásból.

Érdeklődnek mások problémái iránt, megértést, segítőkészséget tanúsítanak, ha úgy érzik, tapasztalataikat az illető majd nagyra fogja értékelni.

Már életük korai szakaszában problémáik vannak a másik nemmel. Ennek ellenére szeretetet és megbecsülést kapnak. Ám feltétlenül őszintének kell lenniük és 50 éves korukban ne hitelezzenek pénzt, veszteség érheti őket. Jó esélyük van rá, hogy magas kort éljenek meg.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek a művészetekkel vagy az irodalommal kapcsolatos foglalkozásokban, ilyen például a színművészet vagy a tanári, előadói pálya, vallási tevékenység, festészet, nagyüzemi kertészkedés, belsőépítészet, olajüzlet, biztosítási szakma, utazások, és a reklám világa. Legmagasabbra mások szolgálatával jutnak,nem pedig úgy, hogy önző módon élnek.

Akik valamely hónap 10.jpg.-én születtek

Pozitív gondolkodásúak, kreatívak, és tudják, hogy kell értékesíteni önmagukat és ötleteiket.

Képesek egyidejűleg több dolgot is csinálni, és sokszor valósággal kényszeríteni kell őket, hogy álljanak, márt le. Függetlenek, őszinték és megbízhatóak, de csak ritkán árulják el, valódi érzelmeiket. Jól tudják érvényesíteni az akaratukat, lelkesek és erős az öntudatuk. Nyugodtan rájuk bízhatjuk magunkat. Egyenesen mondják a véleményüket.

Hajlamosak a féltékenységre, barátaikkal, kollégáikkal szemben. Lehetséges, hogy egyedül érzik magukat, mert talán arra kényszerülnek, hogy saját lábukon álljanak, és kevés segítséget várhatnak kívülről. Van bennük kurázsi, nem ijedősek. Szükségük van egy felségterületre, ahová, csak keveseknek engednek bejutást, mivel individualisták.

Hisznek a világ megvédésében, és abban, hogy megjobbítható. Sok esetben valóban megvan hozzá az energiájuk és a tudásuk. Ám elfelejtik, hogy csak akkor lehet valamit megvédeni, vagy radikálisan átalakítani, ha azt a többiek is akarják, vagy egyet értenek vele. Nyugodt az életük 30 éves korig, egy kicsit egyhangú is, 45 éves koruk után azonban nagy meglepetés érheti őket. Tartsák nyitva a szemüket, hogy életük nagy esélyét el ne mulasszák.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek egyéni tevékenységgel lehetnek, ilyen például a feltaláló, cégalapító, pilóta, tanár, jogász a reklámszakember, az író, vagy a bolti eladó.

Akik valamely hónap 11.jpg.-én születtek

Nagy ívű elképzeléseik vannak, de csak ritkán sikerül megvalósítaniuk, vagy véghezvinniük.

Születésnapjuk száma, úgynevezett „mesterszám”

Ennek értelmében őket az inspiráció vezérli. rendkívül érzékenyek, könnyen megbántódnak és hajlamosak visszahúzódni a csigaházukba, mihelyt, nehézséggel találják szemben magukat. Nagyfokú érzékenységük miatt, hamar úgy érzik, hogy bánja őket valaki, pedig szó sincs róla. Nehezen tudják ezt jól értékelni. Ilyen embereknek meg kell tanulni, pontosan odafigyelni, illetve helyesen megállapítani, még mielőtt visszahúzódnának vagy szomorkodni kezdenének, hogy valójában úgy bánnak e velük, mint ahogyan ők érzik.

Ezek az emberek nagyon intuitívak és sokféle képességgel rendelkeznek. Nyugtalan és ideges vérmérsékletük megnehezíti számukra céljaik elérését. Érzelmeik gyorsan átcsapnak egyik végletből a másikba. Képesek rá, hogy ötleteikkel másokat is inspiráljanak. Helyzetek és összefüggések lényegét, a felszín mögött is jól kitudják „szimatolni”

Intuíciójuk erősen fejlett, mihelyt némi tapasztalatot szerez benne, többnyire feltétel nélkül rábízzák magukat. Segítségével csakugyan úrrá tudnak lenni a legtöbb problémán és helyzeten, főleg azért mert intuíciójukhoz kreatív és eredeti szellemiség társul.

Életük 20. évéig bizonyos nehézségeik adódnak a másik nemmel.

Kedvetlenség, a lendület hiánya 40 éves korukban hirtelen megváltozik, 70 évesen még egyszer rájuk kacsint a szerencse.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek lehetnek, előadóművészként, táncosként, aukcióvezetőként, cégalapítóként, vagy pedig az elektromosság, filozófia, a képzőművészet, reklámszakma, és filmezés területén. Lehetnek még statisztikus, könyvelő, titkár.

Akik valamely hónap 12.jpg.-én születtek.

Birtokukban van a 3.-as szám energiája, (1+2) egyenként az 1.-es, 2.-es, szám ereje is.

Ebből fakadóan összetettebb egyéniségűek, mint azok, akik valamely hónap 3.-n születtek. Kiválóan tudják önmagukat, ötleteiket értékesíteni.

Elbűvölőek, szórakoztatóak, és kitűnő beszélgető partnerek. Jól és pontosan fejezik ki magukat. Eleven szelleműek, érdeklődőek, és szívesen járnak emberek közé. Segítőkész, barátságos, nagyon társaságkedvelő természetűek.

Negatív oldaluk abban mutatkozik meg, könnyen elkedvetlenednek, és olyankor elhúzódnak az emberektől. Fejleszteniük kell a tapintatukat, diplomáciai érzéküket, mert hajlamosak a túlzott szókimondásra, ezzel csak ellenségeket szereznek maguknak. Nagyon gyakorlatiasak, szeretnek tevékenyek lenni. Burjánzó, fantáziájukkal megszépítik a valóságot. Megvan bennük a képesség, hogy remek képzelőerejüket kreatív mederbe tereljék. Hajlanak a türelmetlenségre, és mindent azonnal akarnak.

Lényeges témakör számukra a kiegyensúlyozottság.

Nagy hatással vannak másokra azzal, hogy állandóan kiegyensúlyozottak. Fokozottan igénylik nemcsak, hogy erkölcsi elveik legyenek, hanem, azok szerint is éljenek. Ez azonban sokszor nem sikerül nekik, mert minden oldal elveit megértik, és bizonyos mértékig elfogadják, ezért sokszor nehezükre esik, valamilyen határozott irányultságot választani és az mellett végsőkig kitartani. A kiegyensúlyozottságnak ez az egyik árnyoldala. Élményvágyuk, kíváncsiságuk miatt legszívesebben utazgatnának.

Hozzájuk illő foglalkozások

Született írók, vagy feltalálók. Továbbá, orvos, klinikaigazgató, cégalapító, gyógyáru kereskedő, szórakoztatóművész, szónok, jogász, reklámszakember, szépségszalon vezetője.

A másik nemmel minduntalan problémáik vannak, oka: szabadságvágy!

Akik valamely hónap 13.jpg.-án születtek

Képesek a kemény és módszeres munkára, és sikeresek benne

Elővigyázatosak, makacsok, fegyelmezettek és kitartóak. Odafigyelnek minden apró részletre, és emiatt néha szem elől tévesztik az egységes egészet. Gyakran éreznek frusztrációt, korlátok közé szorítottságot, és azt, hogy a külső körülmények hátráltatják őket, ám mindezek ellenére, jól intézik a dolgokat. Sikerességhez otthonos körülményekre van szükségük. Nagyon szeretetre méltóak, bár gyakran nehézségeik merülnek fel, az önkifejezésben.

Világos gondolkodásúak, jól meglátják a szabályszerűségeket, és terveik, cselekedeteik egymásból következően épülnek fel. A célok, amelyek érdekében ezeket a tulajdonságaikat bevetik, leginkább materiális jellegűek. Ezen a síkon biztos számukra a siker, ám az érzelmek területén gyakran szenvednek attól, hogy látszólag rosszul fejezik ki érzéseiket. Vagy teljesen elnyomják érzelmeiket, vagy megpróbálnak a materiális jellegű problémák esetében meg szokott energiával és dinamizmussal másokban keresni a megoldást, de közben nem gondolják végig, kapnak e annyit, mint amennyit adnak.

Negatív tulajdonságaik közé tartozik, hogy verbális képességeik a hátrányukra fordulhatnak, és ez által rendkívül sértődékennyé válhatnak. Előfordulhat továbbá, hogy túlzottan igényesek, és kritikus szelleműek, vagy pedig úgy érzik, mindenki félre érti őket.

Nagy boldogság vár rájuk, de csak életük későbbi szakaszában. Addig sok nehézséggel kell szembenézniük. Soha ne legyenek kedveszegettek. Hobbik, a természet és a vallás.

Hozzájuk illő foglalkozások

Az üzleti világhoz tartoznak és sikeresek lehetnek az építőiparban, könyvelésben, kiskereskedelemben, a tervezésben, bányászatban, geológiában, építészetben, az irodai munkában, gyors és gépírásban, fafaragásban, vagy olyan üzletágban, ahol sok múlik a részleteken, statisztikákon. Nem tartoznak az alkotó típusú emberek közé. További szakmák melyek nekik valók, villamosmérnök, villanyszerelő, gépész. Alkalmasak az állami szolgálatra vagy politikai tevékenységre is.

Akik valamely hónap 14.jpg.-én születtek

Kalandvágyók, bátrak, jó az alkalmazkodó képességük. Szeretnek kipróbálni mindent, ami új, és másmilyen.

Ezeknek az embereknek természetes intuíciójuk van. Szívesen hagyják, hogy mások vezessék őket. Együtt érzőek, érzelmesek, és könnyen saját érzelmeik befolyása alá kerülnek. Túlteng a pszichikumuk, szellemük pedig profetikus jellegű.

Egyaránt jelen vannak bennük a konstruktív és a destruktív hajlamok.

Kerülniük kell az alkohol és a drog, szex túlzásba vitelét. A művészeti területek helyett, többet kellene foglalkozniuk üzleti tevékenységgel. Szeretnek együtt dolgozni másokkal, és ha muszáj, keményen hajtani, ám nem hosszú ideig.

Akik 14.-n születtek, többnyire szókimondóak, nem szeretik, ha mások mondják meg nekik, hogy mit csináljanak. Hajlanak rá, hogy dominánssá és kompromisszum-képtelenné váljanak. Egyrészt vonzódnak a függetlenséghez, másrészt viszont, pénzügyi szempontból, biztonságra vágynak, ezért inkább becsatlakoznak valamilyen rendszerbe ahelyett, hogy vállalnák az ugrást az ismeretlenbe. Ilyenkor is megmarad bennük a szabadság és a függetlenség iránti vágy.

Életprogramjuk nagyon egyszerű, de megvalósítása rendkívül nehéz.

Csak azt akarják, ami szép, jó, tiszta és igaz. Gyakran nem értik meg, hogy ezzel az igényükkel a legtöbb embernél zárt ajtókba ütköznek akkor is, ha a többiektől nem elvenni akarnak, hanem épp ellenkezőleg, adni szeretnének.

Nincsenek rázós ügyeik 30 éves korukig. A másik nemmel 45 éves koruktól problémáik adódnak. Engedniük kell, mert különben a másik haragját vonják magukra. Ha nem viszik túlzásba az akarnokosodást, sikeresek lehetnek az életbe.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikeresek akkor lehetnek, ha a megérzéseiket követik. Nekik való az eladói szakma, különösen az utazások értékesítése, valamint a külkapcsolatok kiépítése, például bányászatban, vagy brókercégnél. Lehetnek még, fül -orr- gégész, szemész szakorvos.

Akik valamely hónap 15.jpg.-én születtek

Megértőek és hűségesek

Kreatívak, különösen a zenében. Remek tanárok vagy szülők válnak belőlük, mert ügyesek és felelősségteljesek. Pénzügyi téren is sikert kell elérniük, mert adottságuk van arra, hogy magukhoz vonzzák a lehetőségeket, és a harmonikus körülményeket. A tudást inkább megfigyelés révén szerzik, nem pedig tanulással, vagy kutatással. Egész életükben megmaradnak fiatalosnak és aktívnak.

Ösztönösen megérzik, ha valakinek támogatásra van szüksége. Ők az elsők, akik segítséget nyújtanak. Kedvesek, szinte már túláradóan, mindenki jól kijön velük. Erős a felelősségtudatuk, ám ugyanakkor szükségük van egy kevés függetlenségre is. Együtt érzőek, segítőkészek, és kötelességtudóak. Ők a született teherviselők, akik sokat elviselnek, gyakorta mások helyett is, _ leginkább a felelősséget vállalják át. Ezt nem erőszakosan teszik, mert a többiek szívesen adják át nekik terheiket, mivel mindenki bennük látja a született felelősségviselőt. A családi tűzhely mellett is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, ők a nagyapa és a kislány egy személyben.

Kisgyermekkorukban balesetveszély fenyegeti őket.

Később remek, ideális házasságot köthetnek. Boldogságuknak valamilyen üzlet, vagy örökség képezi az anyagi alapját. Idősebb korukra családi házban élnek rendszerint. Több gyermekük van.

Hozzájuk illő foglalkozások

Sikereket intellektuális vagy művészeti pályán érhetnek el, mint például tanár, gondozó, előadó, orvos, énekes, divattervező, könyvkiadó. Továbbá, kórházi tevékenység, közösségért végzett minden munka, hivatalok.

szammisztika5.jpg

 

 

folytatás: II. rész (16 - 31)

 

Oldal tetejére