Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horoszkóp - Antik Héber

 

 

ANTIK HÉBER HOROSZKÓP 

 

12 törzs – 12 "érzék" 

Útmutatásai Ábrahám szent könyvéig nyúlnak vissza. Felosztása megegyezik az európaiéval, de állatövi jegyek helyett egy – egy izraeli törzs és egy – egy "érzék" szerepel.  

 

JÚDA
március 21. – április 20. 

(beszélni) 

niszán hó

 

1oroszlan.jpg 

Jelentése: "hálát adni, magasztalni" 

Jelképe: oroszlán 

E jegynek legfontosabb a szó, ez a kifejezője a parancsadásnak, az önállóságra törekvésnek. Egy vezető parancsol és engedelmeskednek neki.  

Az egyén akkor szabad, ha nem fél kinyilvánítani saját gondolatait. 

A szó az igazi alkotóképesség kifejezésének hatásos módja, mely hídként az ötlet és a megvalósítás közé. 

Jellemző a türelmetlenség. A gondolatot közvetlenül szóval akarja megvalósítani tettre. 

E jegy szülötteinek meg kell tanulnia, azt a szót, hogy : köszönöm.

 

 

JISZAKHÁR
április 21. – május 21 

(megfontolni) 

ijár hó

 

2szamar.jpg 

Jelentése: "díjjal váltatik meg, megfizetni" 

Jelképe: szamár 

Módszeres és szilárd, figyel a részletekre, nagyon sokat tanul tapasztalataiból, töpreng benyomásain. Az “ érzék” ki emeli a megfontol, bölcselő jellemet mindezt összekötve izgalommal és meghatottsággal. 

Nagyon sokszor előre látja a jövő eseményeit. 

E jegyben tipikusan nagy számban születnek nagy gondolkodók.

 

 

ZEBULON
május 22. – június 21. 

(menni) 

sziván hó

 

3hajo.jpg 

Jelentése: "lakóhely" 

Jelképe: hajó 

Az érzék a haladás, a fokozatos fejlődés képességét mutatja. 

Gyakran megtalálható a más iránti vágyakozás, az én másik felének keresése, állhatatos vágy az egység, a teljesség felé. 

Sok kapcsolatuk kerül válságba mikor az ő vagy társuk élete sikeresebb lesz, és a másik nem tud alkalmazkodni.

 

 

RUBÉN
június 22. – július 23. 

(látás) 

tamuz hó

 

4napkelte.jpg 

Jelentése: "nézd egy fiú" 

Jelkép: felkelő Nap 

E jegy szülöttei nem mindig elfogulatlanok, gyakran látszat után ítélnek. Igyekezniük kell, hogy tisztán lássanak a félelmekben és az érzelmekben, mert ezek homályos világot jelentenek számukra, nem úgy, mint az intelligencia és az észszerűség. Erős a képzelőerejük, de ez pozitívan befolyásolja őket.

 

 

SIMON
július 24. – augusztus 23. 

(hallás) 

áv hó

 

5kancso.jpg                    5kard.jpg 

Jelentése: "meghallgatás" 

Jelképe: kard és kancsó 

Ez a tekintély és a parancs jegye, ezen kívül nevelőké. Hajlamos bőkezűségre, szeretnek többet adni, mint amit kapnak. A mások meghallgatásának képessége nagyon fontos e jegy szülötteinél.

 

 

GÁD
augusztus 24. – szeptember 23.  

(tenni) 

elul hó

 

6satortabor.jpg

 

 

Jelentése: "szerencse" 

Jelképe: sátortábor 

Ez a hatodik jel, a hatos a munka száma, a tenni érzék a kemény munkát jelképezi, mely az ötletet tetté alakítja, ebben van a szervezés képessége is, ami a munka hatékonyságát biztosítja. 

E jegy szülötteinek nem szabad elvesznie a részletekben, mindig az egészet kell tekinteni. 

Önkritikára való hajlam.

 

 

EFRÁJIM
szeptember 24. – október 23. 

(tapintás) 

tisri hó

 

7szoloto.jpg 

Jelentése: "kettős gyümölcs" 

Jelképe: szőlőtő 

Az emberek közötti viszony, a mély és intim érzések jegye. A “ tapintás” harmonikus módon kapcsolódik, minden olyan személyhez, aki nem fél a közelségtől, az intimitástól, az élvezettől. 

Ez az érzék valamennyi kapcsolati formát ural, legyen az fizikai vagy lelki jellegű. De elvont módon kifejezheti mások lelkének simogatását.

 

 

MENASSE
október 24. – november 22. 

(szaglás) 

hesván hó

 

8palmafa.jpg

 

 

Jelentése: "feledékeny vagy lélek" 

Jelképe: pálmafa 

A szaglás a legfinomabb, láthatatlan érzék, legtitokzatosabb jegy. Szülötteinek különleges “ szimatával” sikerül áthatolnia mások legrejtettebb részein. E jegy szülötteit gyötri a halál problémája, ezért fejlesztenie kell e képességet. Vonzódnak a titkos tanokhoz.

 

 

BENJÁMIN
november 23. – december 22.  

(aludni) 

kiszlév hó

 

9farkas.jpg

 

 

Jelentése: "szerencse fia" 

Jelképe: farkas 

E jegy jellemzője, miként kell elsajátítani a jó alvás tudományát, hogy kell lazítani, a belső energiákat regenerálni. 

Az alvás lényege, hogy növelje a fizikai és pszichikai erőt. Képesség az ismeretlennel, az álmok világával való találkozás, a szimbolikus álmok, ismeretlen hírek megfejtésére, tudatosítására. 

Ez a “Lelkek Mesterének “ jegye.

 

 

DÁN
december 23. – január 20. 

(haragudni) 

tévét hó

 

10kigyo.jpg 

Jelentése: "bíró" 

Jelképe: kígyó 

Az öregség jegye, de ugyanakkor az ambíció jegye is. Indulatos jellem, javításra szorul. A “harag” legnemesebben a jó ítélőképesség megnyilvánulásában fejeződik ki, és méltányos ítéleteket szül.

 

 

ÁSER
január 21. – február 19. 

(ízlelés) 

svát hó

 

11duslombufa.jpg

 

 

Jelentése: "boldogság" 

Jelképe: dús lombú fa 

Célzás az idealista utópiára, amely nemcsak a személyes boldogságot álmodja meg, hanem a társadalmit is. 

Erősen önálló és lázadó jellem. 

A környező valóságot némileg átalakítva magáévá teszi, majd visszaadja környezetének. A legnyitottabbak mindféle és fajta külvilágból érkező információra. 

Benne rejlik a kiválasztás képessége. Mindent átalakít, feldolgoz, hogy összeférhető legyen öntudatával, majd eltávolítja a selejtet. Már korán kialakul benne a "megérzés" képessége.

 

 

NAFTÁLI
február 20. – március 20.  

(nevetni) 

ádár hó

 

12szarvas.jpg 

Jelentése: "értesíts engem" 

Jelképe: szarvas 

A végső célkitűzés elérést mutatja. Ők a legalkalmasabbak az élet valamennyi ismeretének, érzésének felfedésére, észre veszik a szépet és a csúnyát. 

Az élet humoros oldalát látják. A nevetés minden dolgot a maga helyére tesz, és feloldja a félelmet. Az élet utolsó lényeges dolga az öröm, feszültség oldó.